"......bio je motor za pokretanje promjena!" - Hristina Funa, Director, SINPEKS

Više...

"... Vratio nam je vjeru u to da možemo ostvariti velike i značajne promjene!" - Karolina Peric. Direktorica, IMACO Systemtechnik - BIH

Više...

"... Antonioje uspio u tri mjeseca ono što smo mi pokušavali već tri godine..." Dejan Milovanović - AutoMilovanović

Više

"... dramatično nam je unaprijedio cash-flow..." - Edvard Varda, Direktor, Zoo hobby

Više...

SWOT analiza polazi od pretpostavke da se naša situacija može opisati sa četiri faktora (snage, slabosti, prilike i opasnosti) od kojih su dva unutarnja i dva su vanjska.

Najprije analiziramo naše snage i u čemu smo jaki i dobri te kako još više iskoristiti te snage. Mnogi se slažu da strategiju treba graditi na svojim snagama, a ne na ispravljanju slabosti. Isto tako uvijek ćemo više napraviti za svoju situaciju ako se bavimo pozitivnom stranom naše pozicije nego negativnom. S druge strane, ako smo na tržištu kao poduzeće ili u životu kao pojedinac to znči da imamo određene kvalitete koje nas održavaju na sadašnjoj poziciji. Ono što želimo je da se ta situacija popravi, a to možemo na način da pojačamo naše jake strane. 

Postoji priča o Samu Waltonu... 

Kada govorimo o strategiji u konkretnim situacijama u nekom poduzeću rješavanje problema je u opisu posla svakog menadžera. Dva najvažnija pitanja kod rješavanja problemasu:

  1. Da li uopće imam problem?
  2. Kako riješiti problem? 

Problem je vidljivi efekt, simptom ili posljedica, u sadašnjem trenutku, nekog uzroka koji se nalazi negdje u prošlosti. Proces rješavanja problema nam odgovora na pitanje Zašto se nešto događa? I pomaže nam da pronađemo uzročno-posljedičnu vezu sa nekom devijacijom. Ovdje na jedan sustavan način pristupamo problematičnoj situaciji i izvlačimo dragocjene informacije iz šume podataka te određujemo koji od tih podataka čine korisne informacije te kako one utječu na negativne efekte koje smo iskusili. 

Na samom početku krize uzrokovane pandemijom korana virusa, zamolili su me iz redakcije Instore magazina iz Skopja, S. Makedonija da dam intervju. u nastavku su neka inicijalna razmišljanja u vezi utjecaja ove krize na distribuciju i transport, ali i šire na cijeli lanac opskrbe: