"......bio je motor za pokretanje promjena!" - Hristina Funa, Director, SINPEKS

Više...

"... Vratio nam je vjeru u to da možemo ostvariti velike i značajne promjene!" - Karolina Peric. Direktorica, IMACO Systemtechnik - BIH

Više...

"... Antonioje uspio u tri mjeseca ono što smo mi pokušavali već tri godine..." Dejan Milovanović - AutoMilovanović

Više

"... dramatično nam je unaprijedio cash-flow..." - Edvard Varda, Direktor, Zoo hobby

Više...

Kako pomažemo?

Mentoring vaših ključnih ljudi

Mentoring/Coaching

"Ako želiš nekoga nahraniti za jedan dan, daj mu ribu, ako ga želiš nahraniti za cijeli život, nauči ga loviti ribu."


Benefiti

* Zajednički rad sa odabranim timom
* Akcijski orijentirani način komunikacije
* Dodatna svježa vanjska perspektiva.
* Neograničen pristup intelektualnom kapitalu
* Primjeri i iskustvo sa prethodnih 50+ sličnih (SCM) projekata

Više

Mini projekt - Snimka stanja sa preporukama

Krvna slika vašeg lanca opskrbe

Prilagođeni 2-dnevni praktikum

* Ankete i intervjui prije radionice
* Brain storming za vrijeme radionice.

Follow-Up

* Konkretne preporuke za rješavanje vaših izazova
* Primjeri i vježbe prilagođene iz vaše prakse.

Dizajn 'kompasa' za optimizaciju procesa

* Definirati kritične elemente, kriterije i KPI-eve za optimizaciju procesa.
* Pripremiti različite scenarije.
* Pomoći menadžmentu u strukturiranom dizajnu optimalnih procesa.

Saznaj više na info@logiko.hr

Više

Full projekt - Zajedno u rovovima

Rješavanje kompleksnih problema

Serija prilagođenihi praktikuma i radionica

* Ankete i intervjui prije radionica
* Brain storming za vrijeme radionica.

Navigacija po scenarijima

* Definirati kriterije i KPI-eve relevantne za optimizaciju procesa.
* "What-if" analiza po scenarijima.
* Strukturirani dizajn i implementacija optimalnih procesa.

Dizajn i implementacija inteligentnih procesa

* Povećanje profitabilnosti i rasta.
* Unaprjeđenje cash-flowa iefikasnosti poslovanja.
* Neograničen pristup intelektualnom kapitalu
* Smanjenje troškova uz zadržavanje razine usluge koju zahtijevaju kupci.
* Rješavanje konkretnih izazova

Više