"......bio je motor za pokretanje promjena!" - Hristina Funa, Director, SINPEKS

Više...

"... Vratio nam je vjeru u to da možemo ostvariti velike i značajne promjene!" - Karolina Peric. Direktorica, IMACO Systemtechnik - BIH

Više...

"... Antonio je uspio u tri mjeseca ono što smo mi pokušavali već tri godine..." Dejan Milovanović - AutoMilovanović

Više

"... dramatično nam je unaprijedio cash-flow..." - Edvard Varda, Direktor, Zoo hobby

Više...

"... jedan od najproduktivnijih sastanaka Feal Grupe je bio onaj na kojem je Antonio prezentirao novi koncept planiranja..." Damir Šimunović, Direktor, Feal Hrvatska

Više...

"Ako je pred vama kompleksan logistički projekt sa visokim ulozima Antonio Zrilić je vaša adresa." Marko Džepina, Generalni direktor, MEDILAB d.o.o.

Više...

"Ako želite napraviti brzi "audit" cijelog supply chaina, Antonio je prava osoba za vas." Tomislav Pedić, Cromaris d.o.o.

Više...

Kako pomažemo?

Mentoring vaših ključnih ljudi

Mentoring/Coaching

"Ako želiš nekoga nahraniti za jedan dan, daj mu ribu, ako ga želiš nahraniti za cijeli život, nauči ga loviti ribu."


Benefiti

* Zajednički rad sa odabranim timom
* Akcijski orijentirani način komunikacije
* Dodatna svježa vanjska perspektiva.
* Neograničen pristup intelektualnom kapitalu
* Primjeri i iskustvo sa prethodnih 50+ sličnih (SCM) projekata

Više

Mini projekt - Snimka stanja sa preporukama

Krvna slika vašeg lanca opskrbe

Prilagođeni 2-dnevni praktikum

* Ankete i intervjui prije radionice
* Brain storming za vrijeme radionice.

Follow-Up

* Konkretne preporuke za rješavanje vaših izazova
* Primjeri i vježbe prilagođene iz vaše prakse.

Dizajn 'kompasa' za optimizaciju procesa

* Definirati kritične elemente, kriterije i KPI-eve za optimizaciju procesa.
* Pripremiti različite scenarije.
* Pomoći menadžmentu u strukturiranom dizajnu optimalnih procesa.

Saznaj više na info@logiko.hr

Više

Full projekt - Zajedno u rovovima

Rješavanje kompleksnih problema

Serija prilagođenihi praktikuma i radionica

* Ankete i intervjui prije radionica
* Brain storming za vrijeme radionica.

Navigacija po scenarijima

* Definirati kriterije i KPI-eve relevantne za optimizaciju procesa.
* "What-if" analiza po scenarijima.
* Strukturirani dizajn i implementacija optimalnih procesa.

Dizajn i implementacija inteligentnih procesa

* Povećanje profitabilnosti i rasta.
* Unaprjeđenje cash-flowa iefikasnosti poslovanja.
* Neograničen pristup intelektualnom kapitalu
* Smanjenje troškova uz zadržavanje razine usluge koju zahtijevaju kupci.
* Rješavanje konkretnih izazova

Više