"... He was the engine to drive change!" - Hristina Funa, Director, SYNPEKS - Macedonia

Want to hear more?

"... He returned the faith in ourselves to be able to make great and significant changes!" - Karolina Peric. Director, IMACO Systemtechnik - BIH

Want to hear more?

"... We have made a quantum leap in productivity and efficiency!" - Toni Grubisic, Director, FRIGO PLUS

Want to hear more?

Snimka stanja sa preporukama

Mini projekt
(krna slika vašeg lanca opskrbe)

Pregled lanca opskrbe u 80 točaka

Ankete i intervjui

Prilagođeni praktikum
(Prilagođeni primjeri i vježbe + brain storming)

Follow-up
(konkretne preporuke za rješavanje vaših izazova)

 

Dizajn 'kompasa' za optimizaciju procesa
(Definicija kritičnih elemenata, kriterija i KPI-ova za pripremu scenarija
Pomoć menadžmentu u strukturiranom dizajnu optimalnih procesa)

 

Glavna područja koja utječu na uspjeh ili neuspjeh vašeg biznisa i koje ćemo pregledati su: 

Rješavanje kompleksnih problema - Konzalting projekti:

Process Efficiency

Logistika brzinom munje

LOGIKO je razvio Logistički akcelerator - metodologiju za ubrzavanje logističkih operacija, obrtaja imovine (zaliha isl.) te sveukupno povećanje efikasnosti u cilju profitabilnog rasta. Da bi vaše skladište bilo brzo mora biti FAST! Dakle, riječ FAST znači brzo, ali istovremeno predstavlja i skraćenicu za ono što će vam pomoći da vaše skladište i skladišne operacije postanu brze poput munje:
FLOW
ACCESSIBILITY
SPACE
THROUGHPUT

"...Antonio je bio motor za pokretanje promjena!" - Hristina Funa, Director, SINPEKS - Macedonia

Želim efikasnu logistiku

Produktivnost procesa

Productivity Wizard

Nakon rasta prodaje odnosno prihoda, profit je jedna od najdražih igračaka svakog poduzetnika, menadžera i vlasnika. Profit je zapravo bit cijelog poduzetničkog poduhvata. Ako nema profita onda poduzetnik nemože izvršiti svoju misiju bila ona sebična ili velikodušna; odnosila se ona na privatno bogatstvo ili na boljitak zajednice i društva. Zadatak svakog poduzeća kao profitne organizacije je da ostvari profit kako bi onda ostvarila svoj viši cilj. Kako ostvariti profitabilnost? Postoji više načina i oni ovise o vrsti poduzeća i branši.

"... napravili smo kvantni skok u produktivnosti i efikasnosti proizvodnje i logistike!" - Toni Grubišić, Direktor, FRIGO PLUS

Postanite "Productivity Wizard"

Inventory Management - For a Better Cash-Flow

Cash Flow Master

Cash-Flow je krvotok poduzeća i krajnji cilj poslovanja je da se kapital koji smo uložili u biznis ponovo vrati u gotovinu. Ovaj ciklus gotovine me neizmjerno podsjeća na ciklus koji se događa u prirodi – led se topi na određenoj temperaturi i pretvara u vodu; voda isparava u plinovito stanje; zatim ponovo pada u obliku vode na zemlju i nakon pada temperature ponovo se pretvara u led. Operativnu imovinu poduzeća se može također podijeliti u tri agregatna stanja:
- GOTOVINA
- ZALIHE
- POTRAŽIVANJA

Postavlja se pitanje: Koliko tekuće vode odnosno gotovine imate u svom poslovanju?

"... dramatično nam je unaprijedio cash-flow..." - Edvard Varda, Direktor, Zoo hobby

Postanite Cash-Flow Master